LawTec - Technology that understands your values and helps you to do the same.

Report text:Law hint (hold down Ctrl button to select multiple items):


Found references:
Select Index Title and matching lines
1. KLLM §21 (1) p.2
3. peatükk NAVIGATSIOONIVAHENDID JA -SEADMED
§ 21. Nõuded laevale kogumahutavusega 300 ja enam ning kõigile reisilaevadele
(1) Laeval kogumahutavusega 300 ja enam ning kõigil reisilaevadel peab lisaks §-des 19 ja 20 toodud nõuetele olema:
2) logi või mõni muu seade, mis tagab vähemalt vee suhtes mõõdetud laeva kiiruse ja läbitud vahemaa näitude saamise.
2. KLLM §21 (1) p.1
3. peatükk NAVIGATSIOONIVAHENDID JA -SEADMED
§ 21. Nõuded laevale kogumahutavusega 300 ja enam ning kõigile reisilaevadele
(1) Laeval kogumahutavusega 300 ja enam ning kõigil reisilaevadel peab lisaks §-des 19 ja 20 toodud nõuetele olema:
1) kajalood või mõni muu elektrooniline vahend, mis võimaldab mõõta vee sügavust laeva kiilu all ja kuvada seda navigatsioonisillas;
3. KLM §23 (4) p.3
4. peatükk NAVIGATSIOONIVAHENDID JA -SEADMED
§ 23. Navigatsioonivahendid ja -väljaanded
(4) Laeval pikkusega 45 meetrit ja enam peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nõutule olema:
3) vahend kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks;
4. KLLM §22 (1) p.1
3. peatükk NAVIGATSIOONIVAHENDID JA -SEADMED
§ 22. Nõuded laevale kogumahutavusega 500 ja enam
(1) Laeval kogumahutavusega 500 ja enam, peab lisaks §-des 19–21 toodud nõuetele olema:
1) vurrkompass või mõni muu vahend, mis määrab ja kuvab mittemagneetilise seadme abil kursi ja edastab selle informatsiooni kordajatesse (repiiteritesse), ECDIS-ele ja AIS-le;
5. KLLM §22 (2)
3. peatükk NAVIGATSIOONIVAHENDID JA -SEADMED
§ 22. Nõuded laevale kogumahutavusega 500 ja enam
(2) Laeval kogumahutavusega 500 ja enam, mis on ehitatud 1. veebruaril 1992. a või hiljem, peab lisaks §-des 19–21 toodud nõuetele olema vurrkompassi kordaja või mõni muu vahend, mis edastab visuaalset kursiinformatsiooni laeva avariiroolimise kohale (kui avariiroolimise koht on ette nähtud).

Updates about the service

Enter your e-mail here to get updates about the service:


Our team

Contact and company information

Roland Pihlakas
Macrotec OÜ
Reg no 10175350
VAT id EE100304790
E-mail: roland@lawtec.ee
Phone: +372 58 058 134
Skype: talk by clicking here