LawTec - Technology that understands your values and helps you to do the same.

Report text:Law hint (hold down Ctrl button to select multiple items):


Found references:
Select Index Title and matching lines
1. KLLM §64 (8)
10. peatükk ELEKTRISEADMED
§ 64. Ettevaatusabinõud elektrienergia kasutamisel
(8) Kaablid ja juhtmestik peavad olema paigaldatud ja kinnitatud nii, et vältida hõõrdumist või muid vigastusi. Kaablikingad ja juhtmete ühendused peavad olema sellised, et säiliks kaabli elektrilised, mehhaanilised, leegi levikut välistavad, ja kus vajalik, seal tulekindluse omadused.
2. KLLM §64 (6)
10. peatükk ELEKTRISEADMED
§ 64. Ettevaatusabinõud elektrienergia kasutamisel
(6) Kõik elektrikaablid ja juhtmestik, mis asuvad väljaspool seadmeid, peavad olema vähemalt sellist tüüpi, mis välistab leegi leviku mööda kaablit ja olema paigaldatud nii, et ei halveneks nende omadus välistada leegi levikut mööda kaablit.
3. KLLM §64 (7)
10. peatükk ELEKTRISEADMED
§ 64. Ettevaatusabinõud elektrienergia kasutamisel
(7) Kaablid ja juhtmestik, mis toidavad olulisi või avariielektrivõrke, valgustust, sisesidet või signalisatsiooni, peavad võimalusel olema monteeritud läbimata kambüüse, pesupesemisruume, A kategooria masinaruume ja nendešahte ning teisi kõrge tuleohtlikkusega piirkondi. Hädaohualarmi ja üldteadete süsteemi kaablid, mis paigaldatakse pärast käesoleva määruse jõustumist, peavad olema kooskõlastatud Veeteede Ametiga. Kaablid, mis ühendavad tuletõrjepumpasid avariijaotuskilbiga ja kui need läbivad kõrge tuleohtlikkusega piirkondi, peavad olema tulekindlat tüüpi. Võimalusel peavad kõik kaablid olema paigaldatud nii, et need ei muutuks kasutamiskõlbmatuks külgnevas ruumis toimuva tulekahju ja vaheseina kuumenemise tõttu.
4. MSOS §48 (5)
11. peatükk VEELIIKLUSE OHUTUS VEETEEL
§ 48. Ehitustegevus veeteel ja navigatsioonimärgi läheduses ning kinnisomandi kasutamise kitsendused navigatsioonimärgi mõjupiirkonnas
(5) Silla, õhuliini, veealuse kaabli, torujuhtme või muu sellise rajatise on selle omanik kohustatud veeteel tähistama Veeteede Ameti nõudmisel.
5. KLLM §64 (2)
10. peatükk ELEKTRISEADMED
§ 64. Ettevaatusabinõud elektrienergia kasutamisel
(2) Elektriaparatuur peab olema paigaldatud ja seadistatud nii, et normaaltingimustel nende käitamine või puudutamine ei põhjusta vigastust.

Updates about the service

Enter your e-mail here to get updates about the service:


Our team

Contact and company information

Roland Pihlakas
Macrotec OÜ
Reg no 10175350
VAT id EE100304790
E-mail: roland@lawtec.ee
Phone: +372 58 058 134
Skype: talk by clicking here